SecurityGateway for Exchange/SMTP Download

Email Spam Firewall dla serwerów Exchange i SMTP. Cechuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika, kompletną ochroną antyspamową, analizą heurystyczną wiadomości.