Spam Nullifier Download

Eliminuje spam, wirusy, trojany oraz spyware. Filtr pracuje z POP3 oraz IMAP. Narzędzie wykorzystuje wiele kryteriów odrzucania ,np. wyszukiwanie słów, friend list.