Spam Monitor Download

Łatwy w użyciu filter antyspamowy, który wykrywa oraz izoluje wiadomości ze spamem. Posiada przyjazny interfejs graficzny użytkownika (GUI) , obsługuje większość popularnych klientów poczty e-mail, posiada narzędzie SmartUpdate oraz nową technologię filtrowania Bayesian.