Spam Buster Download

Aplikacja wyróżniająca się modułem do generowania graficznych statystyk obrazujących ilość przefiltrowanych wiadomości - odebranych i skasowanych w czasie. Program może obsługiwać jednocześnie 12 kont.