PasswordsPro Download

Wielofunkcyjna aplikacja do pracy z hasłami. Umożliwia wykonywanie różnych operacji związanych z kodami dostępu. Posiada funkcję generatora haseł, co umożliwia tworzenie skomplikowanych i trudnych złamania haseł, jak również może pełnić rolę menedżera haseł, czyli programu do przechowywania wszystkich naszych haseł w bezpiecznej formie. Ta ostatnia funkcja to najważniejsze zadanie PasswordsPro - za pomocą programu możliwe jest zapisanie wszystkich swoich haseł w postaci jednego pliku, a następnie zablokowanie do nich dostępu za pomocą jednego głównego hasła-klucza.

Oprócz haseł, program Passwords Pro może być wykorzystywany do przechowywania różnego rodzaju notatek i dokumentów. Użytkownik może w skrytce ze swoimi hasłami przechować także dowolne fragmenty tekstu, notatki, e-maile itp. Program okaże się przydatny przede wszystkim w sytuacji, gdy chcemy stworzyć jedno miejsce, w którym zapiszemy wszystkie swoje hasła w bezpiecznej formie. Wszystkie zapisane elementy w programie Passwords Pro są zaszyfrowane i zablokowane za pomocą głównego hasła, które służy do odblokowania dostepu do całej reszty. Bez znajomości głównego kodu dostępowego nikt nie będzie w stanie przejrzeć naszych poufnych danych.