Alteros 3D Download

Aplikacja, która umożliwia przeglądanie plików graficznych 2D oraz 3D. Jest takżze odtwarzaczem plików multimedialnych. Posiada podstawowe opcje do edytowanie zdjęć, m.in. obracanie, oświetlanie obiektu 3D. Potrafi także wyświetlić pokaz slajdów.