ST Thumbnails Explorer Download

Przeglądarka grafik. Jej główne funkcje to obsługa poprzez systemowe menu kontekstowe oraz "przeciągnij i upuść", pokazywanie miniatur zdjęć, filtrowanie wyświetlonych plików i folderów, elastyczne sortowanie plików lub kalkulowanie miejsca na dysku.