3D Photo Browser for 3D Users Download

Aplikacja stworzona jako menedżer plików multimedialnych. Umożliwia przeglądanie, edycję i organizowanie plików graficznych, plików 3D oraz audio. W każdym folderze wyświetlane są miniatury, które umożliwiają łatwą identyfikację poszczególnych zasobów. Program rozpoznaje ponad 60 plików graficznych, formatów 3D i większość plików muzycznych.

Zmiany w 3D Photo Browser for 3D Users

Version 10.61 includes new compact display mode, Collada and KMZ file support, 3D viewer improvements, digital camera RAW improved support, red eyes removal feature. Polygon Cruncher is now also provided as a stand alone application