Free DWG Viewer Download

Aplikacja pozwala na przeglądanie plików autocada, czyli dwg, dxf oraz dwf. Może pokazywać konkretne warstwy rysunku, wyszukiwać konkretne obiekty oraz powiększać interesującą nas część rysunku.

Zmiany w Free DWG Viewer

.