Medieval Bluetooth OBEX File Transfer Download

Aplikacja umożliwia obsługę urządzeń poprzez połączenie Bluetooth, służy także do pobierania, usuwania, wgrywania, przeszukiwania, oraz tworzenia plików na przenośnym urządzeniu podłączonym poprzez Bluetooth do komputera .