SquidRestrict Download

Program pomaga nałożyć ograniczenia na The Squid Web Proxy Cache. Pozwala na ustawienia ograniczenia czasowego, posiada przyjazny interfejs, jest prosty w instalacji i obsłudze. Nie usuwa żadnych plików.