Mamutu Download

Firewall zapewnia aktywny monitoring wszystkich programów przed niebezpiecznym zachowaniem. Rozpozna nowe, nieznane trojany, wirus, bez codziennych aktualizacji. Mały program ,lecz bardzo wydajny, nie spowalnia działania komputera.