Batch File Rename Download

Prosta aplikacja do zmieniania nazw wielu plików. Posiada obfity schemat zmieniania nazw, a także dodawania, usuwania oraz podmieniania liczb.