JFE - Jens' File Editor Download

Bardzo dobry edytor kodu C i C++ syntax highlightning, z funkcją wyszukiwania, zakładek oraz makr. Nie wymaga instalacji. Posiada menedżera kolorów.