Text to VB String Download

Program łatwo konwertuje tekst do kodu Visual Basic. Potrafi spakować bardzo długi tekst do więcej niż jednej linijki kodu.