WMHelp XMLPad Download

Program pozwalający na pracę w środowisku XML. Narzedzie to ma wbudowany szereg komponentów budujących pliki DTD i XML.

Zmiany w WMHelp XMLPad

· Full support XSD, XSL debugger with ActiveScript support, new Table Grid View.