eXeScope Download

Narzędzie, które pomaga edytować aplikację. Możesz zmienić menu, czcionkę oraz rozmieszczenie okien dialogowych. Program również wyświetla różne informacje oraz nadpisuje źródła plików wykonywalnych EXE, DLL, OCX.