SecuKEEPER Download

Aplikacja chroniąca pliki różnymi metodami : ukrywa, zabezpiecza oraz szyfruje.Program posiada także generator haseł. Tworzy także wirtualną partycję, w której umieszczone są zabezpieczone pliki.