Access Password Download

Aplikacja z bazy danych MS Access wydobywa hasło do zabezpieczonej bazy danych oraz hasła użytkowników. Program działa bardzo szybko i skutecznie.

Zmiany w Access Password

· Improved password recovery engine.