Synchromagic Pro Download

Synchronizacja i kopia zapasowa danych dla sieci, FTP. Aplikacja także potrafi stworzyć obraz strony na wypadek utraty. Posiada także opcję automatycznego tworzenia backupów co jakiś czas.