Flobo CHK Identifier Download

Przy uruchamianiu scandiska problemem jest znalezienie plików FAT czy MFT. Program tworzy swoje własne pliki .chk w folderze FOUND. Program także potrafi zmienić nazwę plików .xls .doc byś je mógł szybko użyć i obejrzeć.