XP Recovery CD Maker Download

Aplikacja składa się z pięciu narzędzi, które pozwolą na przywrócenie ustawień systemu. Crash Troubleshooter pokazuje co spowodowało awarię i jak to naprawić.Drive Explorer pozwala przeglądać pliki na dysku twardym. WinRescue Crash Fixer reprodukcja funkcji Crash Fixer programu WinRescue dla przywracania kopii bezpieczeństwa stworzonych przez WinRescue. WinXP Restore Points przywraca ustawienia rejestru, które system zapisuje w swoich punktach przywracań. Unzipper and Extractor odzyskuje indywidualne pliki z grupy plików ZIP, stworzonych przez WinRescue.