Disk Investigator Download

Program, który pozwala Ci odkryć co jest ukrytego na dysku twardym. Potrafi także przywrócić utracone dane.