W32.Sasser Removal Tool Download

Prosta aplikacja do usuwania infekcji typu W32.Sasser : 32.Sasser.Worm, W32.Sasser.B.Worm, W32.Sasser.C.Worm, W32.Sasser.D.Worm, and W32.Sasser.E.Worm. Oczyszcza także rejestr.