Hakin9 Live Download

Hakin9 jest czasopismem o bezpieczeństwie. Jest czytane przez ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów komputerowych, programistów, specjalistów bezpieczeństwa, profesjonalnych administratorów, jak również ludzi podejmujących zagadnienia bezpieczeństwa w ich wolnym czasie. Hakin9 Live jest inicjalizowalną dystrybucją, opartą na Gentoo Linuks, zawierającą wszystkie narzędzia i materiały praktykowane metody i techniki opisane w artykułach.

Zmiany w Hakin9 Live

* nowe linki i ikony na pulpicie ROX * nowe narzędzia: ap-utils, ekg2, mrtg, hostapd, madwifi-tools, hostap-utils, sing i inne * skrypt wyboru języka przy starcie fluxbox'a * usunięte stare pliki XFce4 * nowe sterowniki: hostap-driver, madwifi-driver, rt2x00, zd1211 * uaktualnione wszystkie sterowniki do pracy z nowym jądrem * nowe jądro: gentoo-sources-2.6.14-r4 build without IEEE80211 stack (too old version for new drivers. Used package net-wireless/ieee80211-1.1.6)