Gibraltar Firewall Download

Gibraltar jest opartą na Debian GNU/ Linux dystrybucją typu firewall, która jest uruchamiana bezpośrednio z CD-ROM, także dysk twardy nie jest konieczny. Dane konfiguracji opcjonalnie są zgromadzone na dysku, dyskietce lub urządzeniu USB. Gibraltar szczególnie został rozwinięty dla małych i średnich przedsiębiorstw i spełnł wszystkie oczekiwania jakie można mieć od firewall. W czasach, gdzie wzrosło zagrożenie wirusami, robakami, koniami trojańskimi, a takrze hakerami, popyt na takie usługi wznacznie wzrósł.