bitsoft ShowIP Download

ShowIP to prosta i darmowa aplikacja umożliwiająca szybkie sprawdzenie adresu IP komputera na którym została uruchomiona. Program pozwala na wyświetlenie zarówno adresu lokalnego jak i zewnętrznego nawet jeżeli użytkownik znajduje się za NAT-em. Program pozwala pyzatym na notyfikację zmiany adresu sieciowego.