WWIP (Watch WAN IP) Download

Watch WAN IP to narzędzie, które umożliwia użytkownikom monitorowanie zewnętrznego IP routera połączonego z Internetem. Wiele dostawców Internetu przypisuje adres IP dynamicznie poprzez dhcp, co czasami uniemożliwia połączenia z zewnątrz. Watch WAN IP rozwiąże ten problem.