ConnochaetOS (DeLi Linux) Download

DeLi Linux jest dystrybucją dla starych komputerów, od 486 do Pentium MMX 166. Jego główne zadanie to możliwość graficznej obsługi komputera. Zawiera klienta email, graficzną przeglądarkę Sieci, pakiet biurowy z procesorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym, itd.. Pełna instalacja, zawierająca XFree86 i narzędzia programistyczne, potrzebuje nie więcej niż 300 MB przestrzeni dysku twardego.