Decryption Collection Download

Potężna kolekcja narzędzi do odzyskiwania haseł, aplikacja pomoże odnaleźć hasła w plikach utworzonych przez programy: EFS, Lotus Notes, Excel, Word, Windows XP/2000/NT, Access, Outlook, Outlook Express, Exchange, WinZip, PKZip, ZIP, RAR, Schedule+, QuickBooks, Lotus 1-2-3, Acrobat, Lotus Organizer, Lotus WordPro, Project, MYOB, Paradox, ACT!, WordPerfect, Filemaker, Peachtree Accounting, Peachtree 2004, Quattro Pro.

Ograniczenia:
-Wersja demo pokazuje tylko 3 pierwsze znaki hasła.