Proactive System Password Recovery Download

Potężne narzędzie które pozwoli nam odzyskać niemal każdy typ hasła w systemach z rodziny Windows między innymi hasła użytkowników systemu Windows 95, 98 i 2000, ME i XP, hasła usługi .NET, hasła przechowywane w usłudze DCC, klucze szyfrowania WEP i WPA-PSK, przechowywane hasła użytkowników Windows XP, hasła dla wygaszaczy ekranów, zasobów sieciowych, VPN i wiele innych.