@Podder Download

@podder jest zaprojektowany do łatwego oglądania jak "large print software". @podder mówi! używa nisko kosztowych, naturalnych dzięków z programu przerabiającego tekst pisany na mowę. Jest zintegrowany z Windows Media Player.