I Hate This Key Deluxe Edition Download

I Hate This Key może zmienić działanie dowolnego klawiszu na klawiaturze. Można w ten sposób zdezaktywować dowolny klawisz lub zmienić jego działanie.