D3DGear Download

D3DGear jest zaawansowanym programem dla gier 3D. Pozwala na pomiar ilości klatek (FPS), tworzenie zrzutów ekranu, zgrywanie gry do filmu, analizy wydajności i inttegracji ikony systemowej do gry.