CarBall Download

Carball jest modem stworzonym dla Unreal Tournament 2004. Zawiera w sobie koncept używania zmodyfikowanych skorpionów pchających piłkę do celu. Używając dopalaczy i pracy zespołowej drużyna która zdobędzie więcej punktów wygrywa.