Steel Beasts Professional Patch Download

Pierwotnie utworzony jako czysta gra sim, Steel Beasts odtąd rozszerzył się do bardziej kompletnej reprezentacji mobilnej opancerzonej wojny z naciskiem na taktykę i realizm.