Etrom - the Astral Essence English Patch Download

Odkąd ponownie wybuchła wojna na wschodzie w stolicy wprowadzono stan wojenny. Wszystkie tereny kontrolowane są przez ogromną liczbę żołnierzy. Wygląda to tak jakby wszyscy cywile zniknęli, wchłonięci przez przemysł militarny albo schowani w swoich domach.