HTML Guardian Download

Program pozwala na zabezpieczenie naszej strony Web przed niechcianymi akcjami użytkowników, szyfruje fragmenty kodu HTML, SHTML, XML, JavaScript, ASP i VBscript tak aby ich użycie było nie możliwe. Dzięki pełnej automatyzacji szybko możemy wyłączyć menu kontekstowe przeglądarki uruchamiane prawym przyciskiem myszy, ustawić blokadę zaznaczania tekstu, uniemożliwić podgląd strony w trybie offline.