NetIRC Download

Klient IRC którego interfejs i wygląd okna bardziej przypomina ono czata niż klastycznego klienta Internet Relay Chat. Program posiada wiele dodatkowych opcji jak kolorowanie tekstu i efekty tekstowe, transfer przez DCC i XDCC, komendy CTCP, smartnick i obsługę wielu serwerów.