VooDoo cIRCle Download

Klient IRC który może zostać uruchomiony jako usługa systemowa dzięki czemu niemal nie zauważalnie może być uruchamiany wraz ze startem komputera. Program posiada wsparcie dla szyfrowania zgodnego z protokołem SSL, obsługuje również BotNet i pozwala na ustalenie odmiennej polityki bezpieczeństwa dla każdego z użytkowników.