UFO: Alien Invasion Download

Rok jest 2084.. Falanga, centrum UN do spotkań z obcymi, które zostało założone ponownie w 1950s, by zbadać incydent "latającego talerza", ulega ciężkiej strukturalnej zmianie. Tworząc sprawozdanie z bezpieczeństwa ONZ w 2027 zatytułowanym "Terror w Przestrzeni kosmicznej", Falanga, która była wtedy tylko w celach badawczych , otrzymana fundusze, by założyć Specjalny Anty Terrorystyczne oddziały, by przygotować się na możliwe przyszłe spotkania z wrogimi obcymi siłami.