Beezzle Download

Pomóż ulowi zajętych pszczół wychować ich młode w Beezzle, kolorowej grze, która kapie posłodzonymi przez miód wyzwaniami! W mózgowym Trybie Łamigłówki gry, wykarmiasz młode pszczoły przez kierowanie ich do nektaru, dzięki któremu dorosną.