Hunted By Ducks Download

Następna kampania myśliwych zniszczyła wyprawę niewinnych kaczek. Została wysłana drużyna sabotażowa na wyścigi kaczek. Ta drużyna miała za zadanie dokonać sabotażu w wiosce myśliwych. Jednak została zwabiona w pułapkę przy jeziorze.