SudoKoach Download

Duże numery wskazują kratki które zastały rozwiązane, inne kratki zawierają mniejsze liczby pokazujące możliwości rozwiązania. z tą informacją możesz zacząć natychmiast szukać bardziej interesujących modeli.