Styrateg Download

Gęste chmury zbierają się nad królestwem, to znak że nadeszły trudne czasy. Królestwo mądrego króla jest w niebezpieczeństwie. Legiony nieludzkich przeciwników przybywają z nieznanej lokalizacji by szerzyć plagę i choroby przez całe starożytne królestwo.