Vivid Arkanoid Download

Sterowanie odrzutowym skatem, oczyszczacz przestrzeni razem ze swoim przyjacielem Bubble oczyszcza przestrzeń z pudeł zgubionych przez przewoźnika po wypadku. Żeby uratować ludzkość od śmieci oczyszczacz musi odwiedzić wszystkie sektory i wyeliminować wszystkie pudła z pomocą Bubble. Na swojej drodze oczyszczacz napotka różne potwory żyjące w pudłach które będą przeszkadzały oczyszczaczowi w ukończeniu danego sekatora.