CD Manipulator Download

CD Manipulator jest bardzo dobrym programem do nagrywania płyt CD. Dzięki niemu stworzysz również pliki (ISO). Pozwala on też na zabezpieczanie nagranych przez siebie płyt.

Zmiany w CD Manipulator

Modified the design of read disc dialog. Play a sound on succeed/failed process. Fixed small bugs.