YS Instant Color Picker Download

YS Instant Color Picker to program, który umożliwia tworzenie, mieszanie, testowanie kolorów.