Quick Colour Picker Download

Quick Colour Picker to aplikacja, gdzie można wybierać kolory. Umożliwia ona zachowanie kolorów, tworzenie ich list, organizowanie ich.