RoboFolder Download

RoboFolder jest programem służącym do zmiany nazw zablokowanych folderów oraz ich naprawianiu. Przed użyciem owego programu, należy wykonać kopię zapasową informacji, które mamy "poddać" działaniu.